Privacy

Raamstyling B.V., gevestigd aan Leenderweg 254 in Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: neem contact op via telefoon of e-mail.

Bram van Weenen is binnen de organisatie de Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via bram@raamstyling.nl.

Deze persoonsgegevens verwerken wij:

Wij verwerken je gegevens doordat je onze diensten gebruikt en/of je je gegevens aan ons hebt gegeven.

Het gaat dan om deze persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op onze website;
 • Gegevens over je surfgedrag op diverse websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaattype;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan meteen contact met ons op via info@raamstyling.nl en wij verwijderen deze informatie direct.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Raamstyling B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is voor een juiste dienstverlening;
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • De aflevering van goederen en diensten bij je;
 • Raamstyling B.V. analyseert je gedrag op de website om zo de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Raamstyling B.V. volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Raamstyling B.V. verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Raamstyling B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raamstyling B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Raamstyling B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard, met als doel het terugvinden van eerdere bestellingen om service en garantie te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Raamstyling B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Raamstyling B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Raamstyling B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raamstyling B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@raamstyling.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Raamstyling B.V. wil je er tevens op wijzen dat je een klacht kan indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Raamstyling B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@raamstyling.nl.

Productwaarschuwing

Veiligheid voor alles. En helemaal als het om de veiligheid van kinderen gaat. Dat geldt natuurlijk ook voor raamdecoratie. Daarom heeft Raamstyling enkel producten in het assortiment die volledig voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor raamdecoratie. Die voorschriften zijn vastgelegd in de volgende Europese CEN-normen: EN 13120, EN 16433 en EN 16434.

Zo worden bij alle producten waar een koord of ketting aan te pas komt, koordkikkers geleverd waarmee je koord of ketting strak tegen de muur bevestigd zodat de kleintjes er niet in verstrikt kunnen raken. Onze rolgordijnen hebben koordverbinders waardoor de ketting veilig uit elkaar valt als er druk op wordt uitgeoefend. Ook hangt de onderkant van bedieningskoord of -ketting altijd op minimaal anderhalve meter boven de vloer.

Open WhatsApp
Hulp nodig? WhatsApp met ons!
Hallo 👋,

Welke vraag kunnen wij voor u beantwoorden?